ဖုန္းနံပါတ္ သိယံုနဲ႔ Facebook အေကာင့္ရွာျပီး Chat လို႔ရမယ့္ နည္းလမ္းေလးပါ

in Facebook အသံုးျပဳနည္း (၁၃)
သူငယ္ခ်င္း ဖုန္းနံပါတ္ကို သိတာနဲ႔ သူ Facebook အေကာင့္ကို ရွာလို႔ရမယ့္နည္းပါ။
ဖုန္းနံပါတ္နဲ႔ Facebook အေကာင့္ရွာျပီး Chat လို႔ရပါျပီ။
မသိေသးသူမ်ားတြက္ ပံုေလးေတြႀကည့္ျပီး ေလ့လာနိုင္ပါတယ္။
အသံုးလိုရင္ Share သြားပါ...