မိမိအေကာင့္ကို ဘယ္သူခိုးဝင္လဲ ဘယ္သူေတြ Report ထုလဲ သိနိုင္ေအာင္ လုပ္ထားနည္း

in Facebook အသံုးျပဳနည္း (၁၄)
မိမိ Facebook အေကာင့္ကို ဘယ္သူခိုးဝင္လဲ ဘယ္သူက Report ထုေနလဲ ဆိုတာသိခ်င္ရင္ ဒီနည္းတိုင္း လုပ္ထားပါ။
Report ထုတာတို႔ အေကာင့္ခိုးဝင္တာေတြရွိရင္ Facebook Notification တတ္လာပါမယ္။ ဒါဆို ပံုေလးေတြႀကည့္ျပီး လုပ္ထားလိုက္ပါ။
အသံုးလိုရင္ Share သြားပါ...