မိမိအေကာင့္မွာ Wall Post ပိတ္နည္း/ဖြင့္နည္း

in Facebook အသံုးျပဳနည္း (၂)

Wall post ပိတ္နည္းဖြင့္နည္း ေမးထားၾကတဲ့မိတ္ေဆြမ်ားအတြက္...
Wall post ဆိုသည္မွာ ကိုယ့္ရဲ့ Timeline မွာ စာလာေရးတာကိုဆိုလိုပါတယ္။
Wall post ပိတ္ထားျခင္းျဖစ္ ကိုယ့္ရဲ့ timeline မွာဘယ္သူမွစာဝင္ေရစလို႔မရတဲ့အတြက္ စိတ္အေႏွက္ယွက္မျဖစ္ေတာ့ဘူးေပါ့။
စိတ္ဝင္စားသူမ်ားအတြက္ပုံေလးေတြနဲ႔ရွင္းျပေပးထားပါတယ္။ ပိတ္ထားတဲ့သူေတြလည္း ျပန္ဖြင့္ခ်င္ရင္ ေနာက္ဆုံးပုံေလးထဲက Only me ေနရကေန Friends ေနရာကို ျပန္ႏွိပ္ေပးရင္ ျပန္ဖြင့္ပါၿပီ။

အားလုံးအဆင္ေျပၾကပါေစ
#ေဆာ့ဝဲလမ္းညြန္