ေဖ့ဘုတ္မွာ Photo Lock ကာကြယ္နည္း

in Facebook အသံုးျပဳနည္း (၅)

သူငယ္ခ်င္း ၅ေယာက္ကို မွန္ေအာင္ေရြးခ်ယ္မွ Account ျပန္သုံးလို႔မယ့္ Facebook Lock က်တဲ့ပုံစံျဖစ္လာရင္ အူေၾကာင္ေၾကာင္ျဖစ္မေနဖို ့Friends ၅ဦးကိုႀကိဳတင္သတ္မွတ္ထားလို႔ရပါတယ္။
ဒီလိုေလးလုပ္ထားေတာ့ Friends Lock က်တဲ့အခါ Friend ၅ေယာက္ကို ခ်က္ခ်င္းေရြးခ်ယ္လိုက္ယုံပါဘဲ။
အေသးစိတ္ကို ပံုေလးေတြနဲ ့ရွင္းျပထားပါတယ္။

အသံုးလိုရင္ Share သြားပါ...