ေဖ့ဘုတ္မွာ ဖုန္းနံပါတ္ကေန Gmail ျပန္ေျပာင္းနည္း

in Facebook အသံုးျပဳနည္း (၆)
ဖုန္းနံပါတ္နဲ ့လုပ္ထားတဲ့ ေဖ့ဘုတ္အေကာင့္ကို Gmail Acc နဲ ့ေျပာင္းနည္းကို တင္ေပးလိုက္ပါတယ္။
ဒီအတြက္ Facebook မွာ မသုံးရေသးတဲ့ Gmail Acc တစ္ခုေတာ့ရွိရပါမယ္ အသစ္ခ်င္လည္းဖြင့္လို႔ရပါတယ။ ဒါဆို ဖုန္းနံပါတ္နဲ ့လုပ္ထားတဲ့ ေဖ့ဘုတ္အေကာင့္ကို Gmail နဲ ့ေျပာင္းရန္ ScreenShot ပုံမ်ားျဖင့္ လက္ေတြ ့ရွင္းျပထားတာကို ေအာက္မွာ ေလ့လာနိုင္ပါတယ္။