မိမိ Facebook အေကာင့္မွာ Lock က်ေနတ့ဲ အေကာင့္ေတြ ပ်က္သြားတ့ဲ အေကာင့္ေတြကို အကုန္ထုတ္ပစ္နည္း

Facebook သံုးသူတိုင္း ကိုယ့္အေကာင့္ထဲက သူငယ္ခ်င္းေတြ ဘယ္သူေတြ အေကာင့္ပ်က္ေနလဲ ေလ့ာက်ေနလဲ ျကည့္နိုင္ျပီ အကုန္ျဖဳတ္ပစ္လို႔ရမယ့္နည္းပါ။
ေလ့ာခ်ေနတယ္ ျပီးေတာ့ ပ်က္သြားတ့ဲအေကာင့္ေတြကို သူငယ္ခ်င္းစရင္းအျပည့္ခံျပီး ဘယ္လို မိမိအေကာင့္ထဲမွာ ထားအံုးမွာလဲ အကုန္ျဖဳတ္ပစ္လိုက္ပါ။
အသံုးျပဳနည္းကို ပံုေလးေတြႀကည့္ျပီး ေဆာ့ဝဲကို ေအာက္မွာေဒါင္းယူပါ 2Mb သာရွိပါ၏။


Play Store မရသူမ်ား ဒီမွာေဒါင္းယူပါ

အသံုးလိုရင္ Share သြားပါ...