မိမိ Acc ကုိ ဘယ္သူ report ထုလည္း ၾကည့္နည္း

in Facebook အသံုးျပဳနည္း (၁၅)
ကိုယ့္အေကာင့္ကို ဘယ္သူ Report ထုလဲ ျပန္ႀကည့္ခ်င္သူမ်ား ေလ့လာျကည့္ပါ ဘယ္သူဘဲ Report ထုထု ျပန္ျကည့္နိုင္ပါတယ္ 😇
အသံုးလိုရင္ Share သြားပါ...
#crd မူရင္း