Facebook မွာ ကိုယ္ၾကည့္လို႔မရတ့ဲ အေကာင့္ေတြကို အျပင္းစား Report ထုနည္း

in Facebook အသံုးျပဳနည္း (၁၂)
အေကာင့္တုေတြကို ျဖင့္ျဖင့္ သးမ်ားပံု ယူသံုးထားသူျဖင့္ျဖင့္ အေကာင့္က်သြားရင္ အျပင္းစား Report ထုနည္းေလး တင္ေပးလိုက္ပါတယ္။
ကိုာ္ၾကည့္မရတ့ဲ fb အေကာင့္ကို Report ထုခ်င္သူမ်ား ပံုေလးေတြၾကည့္ၿပီ ေလ့လာႏိုင္ပါၿပီ။
ေဆာ့ဝဲလမ္းၫႊန္