Facebook မွာ ကိုယ္ၾကည့္လို႔မရတ့ဲ အေကာင့္ေတြကို အျပင္းစား Report ထုနည္း 1Mobile Fonts

Facebook မွာ ကိုယ္ၾကည့္လို႔မရတ့ဲ အေကာင့္ေတြကို အျပင္းစား Report ထုနည္း

in Facebook အသံုးျပဳနည္း (၁၂)
အေကာင့္တုေတြကို ျဖင့္ျဖင့္ သးမ်ားပံု ယူသံုးထားသူျဖင့္ျဖင့္ အေကာင့္က်သြားရင္ အျပင္းစား Report ထုနည္းေလး တင္ေပးလိုက္ပါတယ္။
ကိုာ္ၾကည့္မရတ့ဲ fb အေကာင့္ကို Report ထုခ်င္သူမ်ား ပံုေလးေတြၾကည့္ၿပီ ေလ့လာႏိုင္ပါၿပီ။
ေဆာ့ဝဲလမ္းၫႊန္