သူငယ္ခ်င္းေတြ Live လြင့္ရင္ မိမိ Notification မွာမေပၚေအာင္ ပိတ္နည္း

in Facebook အသံုးျပဳနည္း (၁၂)
သူငယ္ခ်င္းေတြ Live လြင့္လို႔ မိမိ Notification မွာမေပၚေစခ်င္ရင္ ဒီအတိုင္လုပ္ေဆာင္ေပးပါ။
Credit: ITPOEKAR