ေဖ့ဘုတ္မွာ Tag အေယာက္ငါးဆယ္ထက္ပိုတြဲနည္း

in Facebook အသံုးျပဳနည္း (၁၁)
Tag အေယာက္ငါးဆယ္ထက္ပိုတြဲနည္း
Tag တြဲတာႀကိဳက္သူမ်ားအတြက္ပါ
ေအာက္မွာေသခ်ာၾကည့္ပါ..
လြယ္ပါတယ္
ေတာင္းတဲ့သူေတြအတြက္ အဆင္ေျပမွာပါ
Tag သည္ ပုံမွန္အေယာက္ငါးဆယ္သာရပါသည္..
Credit: ITPOEKARLAY