ကိုယ္တင္ဓာတ္ပုံကို သူမ်ား Tag မရေအာင္ပိတ္နည္း

in Facebook အသံုးျပဳနည္း (၄)
Facebook မွာ မိမိတင္လိုက္တဲ့ Photo ကို သူမ်ားေတြ Tag လုပ္ၾကမွာ မလိုလားဘူးဆိုရင္ ပိတ္ထားလို႔ရပါတယ္
ေအာက္ကလင့္မွာ ပုံေလးေတြနဲ႔ရွင္းျပထားပါတယ္ (ေလ့လာၾကည့္ၾကရေအာင္)