ေဖ့ဘုတ္ Page ဖ်က္နည္း

in Facebook အသံုးျပဳနည္း (၃)
Facebook မွာအေၾကာင္းတစ္ခုခုေၾကာင့္ Page ဖြင့္ထားသူမ်ားတြက္ ျပန္ၿပီးဖ်က္ခ်င္ရင္ Page ဖ်က္နည္းေလးကိုတင္ေပးလိုက္ပါတယ္
ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားလည္း ေတာင္းဆိုထားျခင္းေၾကာင့္ လက္ေတြ႕ရွင္းျပေပးလိုက္ပါတယ္

မသိေသးသူမ်ားတြက္ေအာက္မွာ ပုံႏွင့္တကြေလ့လာနိုင္ပါတယ္