ေဖ့ဘုတ္အေကာင့္ကို အေဝးမွ Log Out ျပဳလုပ္နည္း

in Facebook အသံုးျပဳနည္း (၆)

အမ်ားသုံးကြန္ျပဴတာမ်ား၊ အင္တာနက္ဆိုင္မ်ားမွာ Facebook အသုံးျပဳၿပီး Log Out မလုပ္မိတဲ့ အေျခအေနမ်ိဳး ၾကဳံေတြ႕ဖူးၾကမွာပါ။

ဖုန္းေပ်ာက္သြားလို႔ သို႔မဟုတ္ မိမိေရာင္းလိုက္တဲ့ ဖုန္းမွာ အေကာင့္ Log Out မိခဲ့ရင္လဲ အဆင္ေျပပါတယ္။
ဒီလိုအေျခအေနမ်ိဳးမွာအျခားလူမ်ားကသင့္ရဲ့ ေဒတာမ်ားကိုသင့္ရဲ့ ခြင့္ျပဳခ်က္မရဘဲ ၾကည့္ရွု အသုံးျပဳနိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ Credit Card , PayPal စတဲ့ ေငြေၾကးဆိုင္ရာအေကာင့္မ်ားနဲ႔ သင့္ရဲ့ Facebook အေကာင့္ကိုခ်ိတ္ဆက္ထားရင္ေတာ့ သင့္ရဲ့ ေငြေၾကးမ်ားဆုံးရွုံးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီလို ျပႆနာမ်ားကိုကာကြယ္ဖို႔အတြက္ Facebook က နည္းလမ္းတစ္ခုကိုပံ့ပိုးေပးထားပါတယ္။ အဲဒါကေတာ့ Facebook အေကာင့္ကို အေဝးကေန Log Out ျပဳလုပ္နည္း ျဖစ္ပါတယ္။

---
Mobile
--------
Mobile Phone မ်ားမွာ Facebook ရဲ့ ညာဘက္အေပၚေထာင့္မွ Menu ကို ႏွိပ္ၿပီး Account 
Settings ထဲသြားပါ။
Security ကို ႏွိပ္ပါ။
Active Sessions ထဲသြားပါ။
အဲဒီမွာသင့္ Facebook အေကာင့္ကိုLog In ၀င္ထားတဲ့ Device မ်ားကိုေတြ႕ျမင္ရမွာပါ။ အသုံးျပဳတဲ့ အခ်ိန္ ၊ တည္ေနရာ၊ အမ်ိဳးအစားနဲ႔ အမည္တို႔ကိုအေသးစိတ္ ေဖာ္ျပေပးထားပါတယ္။ Log Out လုပ္ဖို႔အတြက္ ေဘးမွ ၾကက္ေျခခတ္ကို ႏွိပ္ပါ။

---
Desktop
----------
Desktop Computer မ်ားမွာ Facebook News Feed ရဲ့ ညာဘက္အေပၚထိပ္မွ ေအာက္စိုက္ေနတဲ့ မၽွားကို ႏွိပ္ၿပီး Settings ကို ႏွိပ္ပါ။ ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွ Security က႑ထဲသြားပါ။ “ Where you’re Logged In “ ရဲ့ ညာဘက္ေဘးမွ Edit ကို ႏွိပ္ပါ။
အဲဒီမွာသင့္ Facebook အေကာင့္ကို Log In ၀င္ထားတဲ့ Device မ်ားကို ျပသေပးထားပါတယ္။ အေပၚေထာင္ေနတဲ့ မၽွားကို ႏွိပ္ၿပီးအေသးစိတ္ ၾကည့္ပါ။
Device တစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ အသုံးျပဳတဲ့ အခ်ိန္၊ အမည္၊ တည္ေနရာနဲ႔ အမ်ိဳးအစားတို႔ကို ျပသေပးထားပါတယ္။ End Activity ကို ႏွိပ္ၿပီး Log Outလုပ္နိုင္ပါတယ္။ Device အားလုံးကို Log Out လုပ္ခ်င္ရင္ အေပၚမွ End All Activity ကို ႏွိပ္ပါ။

Ref:ayekyaw.org