ေဖ့ဘုတ္မွာ Like Page ေထာင္နည္း

in Facebook အသံုးျပဳနည္း (၃)
Facebook အသုံးျပဳသူေတြအျမဲေမးေနၾက ေတာင္းဆိုေနၾကတဲ့သူေတြတြက္ Facebook Page ျပဳလုပ္နည္းေလးကို လြယ္ကူတဲ့နည္းလမ္းျဖင့္လက္ေတြ ့ရွင္းျပေပးလိုက္ပါတယ္။
Facebook Page ဆိုတာကေတာ့ Facebook ေပၚတြင္မိမိ၀ါသနာပါေသာ အေၾကာင္းအရင္းမ်ားကို ျပန္လည္မၽွေဝခ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း , စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္းမ်ားကေတာ့ သူ ့တို ့ရဲ့စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကိုအခ်ိန္နဲ ့တေျပးညီ လူအမ်ားသိရွိေစရန္ ေၾကာ္ညာျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း , ရွပ္ရွင္ပညာရွင္ , ဓာတ္ပုံပညာရွင္္မ်ား စေသာသူမ်ားမွ သူ ့တို ့ရဲ့အေၾကာင္းအရင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို Facebook မွတစ္ဆင့္လူအမ်ားသိရွိသြားေစရန္ အသုံးျပဳၾကေသာ Facebook Page ျဖစ္ပါတယ္။

Facebook Page ျပဳလုပ္နည္းကိုမသိေသးေသာသူမ်ားတြက္ ေအာက္မွာ ScreenShot မ်ားျဖင့္လက္ေတြ ့ရွင္းျပထားပါတယ္။