ေဖ့ဘုတ္မွာ Gif ပုံတင္နည္း

in Facebook အသံုးျပဳနည္း (၅)

Facebook ေပၚမွာ  Gif ပုံေတြကို ဘယ္လိုတင္ရမလဲ သိခ်င္တဲ့သူေတြတြက္ Gif ပုံေတြကို Facebook မွာတင္နည္းေလး မၽွေဝလိုက္ပါတယ္။
အသုံးျပဳနည္းကိုေအာက္မွာ ပုံေလးေတြနဲ ့လက္ေတြ ့ရွင္းျပထားပါတယ္။