ျမန္မာနာမည္အရွည္တစ္လုံးထဲနဲ ့အေကာင့္ဖြင့္နည္း

in Facebook အသံုးျပဳနည္း (၆)
ဒီနည္းလမ္းျဖင့္ Facebook Account မ်ားကို ျမန္မာနာမည္အရွည္ႀကီးေတြေရးၿပီးဖြင့္လို ့ရပါတယ္။
ဒီနည္းလမ္းျဖင့္ နာမည္မျခားဘဲ နာမည္တစ္လုံးထဲျဖင့္လည္းဖြင့္လို ့ရပါတယ္။
ဒီနည္းလမ္းျဖင္ Email မသုံးေတာ့ဘဲ ဖုန္းနံပါတ္ျဖင့္ Facebok Account ဖြင့္လို ့ရပါတယ္။
စိတ္ဝင္စားတဲ့သူေတြနဲ ့မသိေသးေသာ Facebook ယူဇာမ်ားတြက္ ပုံေလးေတြနဲ ့လက္ေတြ ့ရွင္းျပထားပါတယ္။
လိုအပ္တဲ့ေဆာ့ဝဲလ္ေလးကိုေတာ့ေအာက္မွာေဒါင္းယူနိုင္ပါတယ္။