ရက္(၆၀) မေစာင့္ရဘဲ ေဖ့ဘုတ္အမည္ေျပာင္းနည္း

in Facebook အသံုးျပဳနည္း (၄)Facebook မွာ ရက္(၆၀) မေစာင့္ဘဲ နာမည္အသစ္ခ်ိန္းသုံးနည္းေလးကိုတင္ေပးလိုက္ပါတယ္။ ေလ့လာခ်င္တဲ့မိတ္ေဆြမ်ားေရာ ေမးထားၾကတဲ့မိတ္ေဆြေရာ ရက္(၆၀) မေစာင့္ဘဲ နာမည္အသစ္ေျပာင္းသုံးခ်င္တဲ့သူေတြေရာ ေအာက္မွာေလ့လာနိုင္ပါၿပီ။

Ref: Sawtunmgmgi