ေဖ့ဘုတ္မွာ နာမည္အေဟာင္းေတြျပန္သုံးနည္း

in Facebook အသံုးျပဳနည္း (၆)

Facebook မွာရက္ေပါင္း (၆၀) ေစာင့္စရာမလိုဘဲ ကိုယ္အသုံးျပဳခဲ့တဲ့ နာမည္ အေဟာင္းေတြကိုျပန္သုံးနိုင္မည့္နည္းလမ္းေလးကို ရွင္းျပေပးထားပါတယ္။
ဒီနည္းလမ္းထဲမွာေတာ့ Password အသစ္ကိုလည္းေျပာင္းလဲအသုံးျပဳနိုင္မွာျဖစ္ၿပီး email အသစ္ျဖင့္လည္း ေျပာင္းၿပီးအသုံးျပဳရမွာျဖစ္ပါတယ္။
နာမည္အေဟာင္းေတြျပန္သုံးဖို ့စိတ္ဝင္စာတယ္ဆိုရင္ေတာ့ ပုံေလးေတြနဲ ့ေအာက္မွာရွင္းျပထားပါတာကို ေလ့လာနိုင္ပါတယ္။

အရင္ဦးဆုံးhttps://www.facebook.com/ ကိုဝင္ပါ