Zawgyi (iFont) APK

Zawgyi (iFont)


Description of Zawgyi (iFont)
အသုံးပြုနည်း။
*************
၁။ Zawgyi (iFont) ကို သွင်းပါ။
၂။ ဖုန်းရဲ့ Setting အောက်က Display အောက်က
Font Style ထဲဝင်ပြီး ခုနသွင်းခဲ့တဲ့ Zawgyi (iFont) ကိုရွေးပါ။
၃။ လိုအပ်လျှင် သင့်ဖုန်းကို ပါဝါပိတ်ပြီး ပါဝါပြန်ဖွင့်ပါ။

Note: This font app may work for other phone brands which support font style.

မှတ်ချက်။ Samsung မဟုတ်သောဖုန်းနှင့် တက်ဘလက်များအတွက်လည်း အဆင်ပြေနိုင် ပါသည်။


Zawgyi (iFont) for Samsung (No Root)
How to use.
*************
1. Install Zawgyi (iFont) font
2. Setting > Display > Font Style >
Choose Zawgyi (iFont)
3. If necessary, please switch off your device
and switch on again
4.Enjoy!

ScreenShot For Zawgyi (iFont)