SNM Font Changer Best 2 APK

SNM Font Changer Best 2Description of SNM Font Changer Best 2
App ဢၼ်ၼႆႉတွၼ်ႈတႃႇတေသႂ်ႇလိၵ်ႈတႆးၼႂ်းၽူၼ်းဢၼ်မီး Root ယဝ်ႉၼၼ်ႉၶႃႈဢေႃႈ
ၶႃႈႁဵတ်းဝႆႉပၼ်တွၼ်ႈတႃႇPhone Android
V 4.2.1 တေၵႂႃႇတေႃႇထိုင် 5.0 ။
android 4.2.1တႄႉ ႁဝ်းၶႃႈတုၵ်ႉႁဵတ်းဢွၵ်ႇပဵၼ်တူဝ်ဢွၼ်တၢင်းလႄႈႁဝ်းၶႃႈပႆႇလႆႈၸၢမ်းတူၺ်းၽူၼ်းၵူႈဢၼ်
မၢင်ဢၼ်ၵေႃႈတေဢမ်ႇလႆႈဢၼ်လႂ်ဢမ်ႇလႆႈၵေႃႈ သုင်ၶေႃႈၵႂၢမ်းမႃးတီႈ email 
တေဢဝ်Android 4.3ၶိုၼ်ႈ ၵႂႃႇတႄႉၶႂ်ႈဝႃႈလႆႈၵူႈဢၼ်ယူႇၶႃႈသင်ဝႃႈမီးတီႈယူပ်ႈယွမ်းမၼ်းၵေႃႈ ပွင်ႇၸႂ်ပၼ်ၶႃႈႁဝ်းသေၵမ်းၶႃႈ

ScreenShot For SNM Font Changer Best 2
SNM Font Changer Best 2   SNM Font Changer Best 2

 SNM Font Changer Best 2   SNM Font Changer Best 2

SNM Font Changer Best 2